Arquivo Novas
Seguro Licencia Ciclista 2016

Conta Bancaria

Nova Galicia Banco IBAN: ES65 2080 0048 2030 4000 5397

Lémbraselle a tódo-los socios ou persoas que por calquera motivo teñan que facer un ingreso a esta conta, que á hora de face-lo mesmo, lle indiquen ó empregado de Caixa Galicia o concepto do mesmo e que así o faga constar na anotación de ingresos.

 

 

 

 

Deporte Galego
Galicia Saudable
Abanca