Arquivo Novas
Seguro Licencia Ciclista 2016

Por acordo da Xunta Directiva do Club Ciclista Cambre convócase os señores socios da devandita entidade á Asemblea Xeral Extraordinaria que se vai a celebrar no local social do Club Ciclista Cambre (rúa Río Sil 3 baixo Urb. A Barcala-Cambre) o vindeiro día 22 de marzo de 2017, mércores, ás 20:00 horas en primeira convocatoria, e ás 20:30 horas en segunda convocatoria.

O obxectivo é deliberar e adoptar os acordos que procedan segundo o seguinte orde do día:

  • Apertura Asamblea
  • Aprobación, se procede, da solicitude dun anticipo das subvencións concedidas pola Deputación da Coruña pendentes de cobro coa entidade bancaira Abanca, para sufragar os gastos correntes derivados da actividade propia do club.
  • Rogos e preguntas.

Recórdase ós señores socios en relación ó dereito de intervención e voto o disposto nos artigos 6º e 17º dos Estatutos do Club, nos que se establece os devanditos dereitos para todos os socios de número (socios maiores de idade, que se atopen ó corrente dos pagos da cuota social).

Deporte Galego
Galicia Saudable
Abanca